fbpx

Algemene voorwaarden

Daarom organisatieontwikkeling B.V., hierna te noemen Daarom, gevestigd aan de Willem de Zwijgerlaan 2a (2316 GB) te Leiden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij zijn te bereiken via info@daarom.nl. Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

​Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit doen, lees je hieronder.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Daarom verwerkt je persoonsgegevens doordat je producten bij ons aanschaft, gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. De persoonsgegevens die wij verwerken zijn: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch.

​Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Daarom verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van je bestelling;
  • Verzenden van nieuwsbrief;
  • Opvolging te geven aan vragen die je aan ons stelt (zowel telefonisch als per e-mail);
  • Gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte (wettelijke verplichting).
     

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Daarom bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het verlenen diensten waarvoor je gegevens worden verzameld. Vanwege de wettelijk ingestelde bewaarplicht door de belastingdienst, worden alle gegevens die op de factuur staan, minimaal 7 jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden
Daarom verkoopt je gegevens niet aan derden. Wel stellen wij je gegevens ter beschikking aan bedrijven (bijvoorbeeld PostNL) die ervoor zorgen dat wij een product of dienst kunnen leveren, of aan de belastingdienst wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn.  Met bedrijven die je gegevens verwerken in opdracht van ons, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Daarom blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies
Een cookie is een tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op je device. Daarom gebruikt alleen cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website (technische cookies) of om bij te houden hoe vaak de website wordt bezocht (analytische cookies). Daarbij worden geen persoonsgegevens van bezoekers opgeslagen. Wij gebruiken géén cookies om je te volgen (tracking cookies). Daarom krijg je op onze website ook geen cookiemelding. Cookiemeldingen zijn immers alleen verplicht bij tracking cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Daarom. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie en verwijdering van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens aan ons sturen (info@daarom.nl).  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Daarom neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons.